eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.971

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 633
Nummer: 971


<-Forrige . Indhold . Næste->

971.

14 Juni 1701.

Om Peter Kloumans Indpas i Bryggernes Næring.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom bryggerlauget i voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis bryggerne i samme laug merkeligen skal være kommen til agters over dend indpas, som dennem udj deris brygger-næring tilføyis af voris commerce raad os elskel. Peter Klouman formedelst dend frihed, hand ved voris bryggerhusis forvaltning haver, at hand til alle og en hver, saa vel til particuliere som til vertshuse og kroeholdere, maa selge baade brunt og hvidt øl, foruden at hand endog leverer øl til voris hofholdning, castellet Friderichshafn og voris flode, naar dend bliver udrustet, allerunderdanigst derfor begierendis, at derpaa bod maatte rammis, da paa det bemelte bryggerlaug kunde igien opkomme og søge sig at conservere, have vj allernaadigst for got befunden at forbyde, saasom vj og hermed gandske og aldelis forbyde fornefnte Peter Klouman dend particuliere handel med brunt øl j Kiøbenhavn, desligeste at udselge det hvide øl uden alleene til particuliere huse, som det kunde forlange, og icke til nogen kroeholder, værtshuus- eller viin-kielder, under følgende straf bøder, nemlig første gang tyve rixdaler, anden gang dobbelt, og giør hand herimod tiire, da for hver gang halftrediesindstyve rixdaler, som alt til Vor Frelseris kirke i Christianshafn skal betalis. Men til voris hofholdning og castellet saavelsom til floden, naar dend det behøver, nyder oc beholder hand fri leverance herefter som tilforn. Og der som hand ej skulle finde sig derved holden, ville vj allernaadigst overlade fornefnte bryggerlaug voris bryggerhusis forvaltning med samme conditioner, som hand derom har contraheret. Forbydendis etc. Jægersborg den 14 junij 1701.

Sæl. Reg. XLII. 188-90.

VII s.633

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 14 19:54:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top