eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.970

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 632-633
Nummer: 970


<-Forrige . Indhold . Næste->

970.

4 Juni 1701.

Bestalling for en Bromand ved Langebro.

Peder Christenszen Stavn.

F. 4. giøre alle vitterligt, at vi allernaadigst haver bestilt og antaget, saa og etc. Peder Christenszen Stavn til at være broemand ved dend Lange broe imellem Kiøbenhafn og Christianshafn i dend forige nu ved døden afgangne broemands Hans Mickel Hugels sted. Thj skal hand have god og flittig indseende med, at broens fundamenter ingenlunde imod allernaadigst udgangne forordninger af nogen belastes eller incommoderis. Skulle nogen sig der til fordriste, haver hand de vedkommende strax at advare, at de sig derfra entholder, og hvis de ej med gode vil lade sig sige, haver hand ufortøvet at give enten voris politiemester eller dend af hans fuldmegtig, som nest er ved haanden, det tilkiende, som der paa haver at raade boed. Saa skal hand og være befalet, vindebroen ej imod de udj forordningen bestemte timer for nogen uden for voris egne skiberomme og farkoster at aabne, havendis derved alting i saa god agt, at broen ingen skade derover tilføyes, til hvilken ende hand maa beflitte sig paa at være saa mandsterk, naar samme vindebroe skal aabnis, at dend uden fare og skade kand op- og nedlades. Ellers skal hand være tiltengt, saavel vindebroen som steen-broen altid reen at holde og hvad skarn, der ved samlis, tilsammenfeye og lade bortføre, saa og tilsee, at vandet icke bliver staaende paa broen, men i tide bortfeyis og henledis til dets rette fald. Endelig hvad fæld hand fornemmer, der kommer paa vinde-broen og ræckeværket, samt anden dets tilbehør, skal hand paa behørige stæder uden forsømmelse

VII s.632

tilkiende give. For hvilken hans tieniste vi allernaadigst haver bevilget, at hand maa nyde lige saadan indkomst og rettighed, som bemelte hans formand for hannem der ved broen nydt og haft haver. Forbydendis etc. Jægersborg den 4 junij 1701.

Sæl. Reg. XLII. 182-83.

VII s.633

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 14 19:48:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top