eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.967

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 631
Nummer: 967


<-Forrige . Indhold . Næste->

967.

27 Maj 1701.

Lejdebrev for en Fallent.

Hans Jsaachsen.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Hans Jsaachsen, tilforn boende her i voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis hand for fem aar siden i hans fraværelse af endeel hans creditorer u-formodentlig skal være bleven overiilet, hvilke hans gaard, huus-geraad oc kiøbmands vare her i staden skal have angreben og deraf giort sig betalt, for saaviit det kunde tilstrecke, saa at de fleeste hans creditorer skal være bleven fornøyede uden nogle faa, som hand nu agter at giøre afregning og rigtighed med, allerunderdanigst derfor begierende, at vj hannem dertil voris allernaadigste leyde-brev ville meddeele, da have vj allernaadigst bevilget og tilladt, saa og hermed etc. hannem fri og sicker leide at reise hid til staden og her i tu maaneder forblive fri og utiltalt af hans creditorer, paa det hand imidlertid desto bedre kand søge med dennem til rigtighed at komme. Dog skal hand tiltengt være, sig hos magistraten her sammesteds at angive, naar hand hid til stædet kommer. Hvorefter rettens betiente og alle andre etc. og hannem i forskrevne tvende maaneder ej med nogen arrest at belegge eller i andre maader etc., under vor hyldest og naade. Givet etc. Hafniæ d. 27 may 1701.

Sæl. Reg. XLII. 172-73.

VII s.631

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 14 19:36:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top