eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.966

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 630
Nummer: 966


<-Forrige . Indhold . Næste->

966.

30 April 1701.

Privilegium for 2 Universitets-Bedemænd.

Povel Anker og Johan Gantzel.

F. 4. etc. confirmation paa efterskrevne bestallings brev lydendis etc.

Rector og professores paa det kongel. universitet i Kiøbenhafn giøre vitterligt, at saasom hæderlig og vellærde mænd Povel Anker, Hans Kongel. Majts. slots klocker, samt Johan Gantzel, iligemaade slots cantor, haver dend 12 martij 1701 giort ansøgning hos os, at vj dennem til bedemænd ville bestille og antage udi alle forefaldende occasioner ved voris familier samt de, som under voris jurisdiction sorterer, hvortil bedemænd behøves, da have vi efter slig deris ansøgning og begiering paa Hans Kongel. Majts. voris allernaadigste arve herris allernaadigste behag antaget og beskicket, saasom vj og hermed etc. bemelte Povel Ancker og Johan Gantzel til at være alleene bedemænd ved det kongel. universitet samt de familier, som under bemelte universitets jurisdiction sorterer, udj alle tilfælde, hvor ordinaire bedemænd kunde behøvis, med de vilkor, at de enhver efter stand og condition, som deris tieniste kunde behøve, med ald høflighed og redebondhed betiener og lader sig nøye med billig betaling for deris tieniste og saaviit, kongl. allernaadigste udgangne forordninger, som nu allerede er eller her effter udganger, dennem kunde tillade. Dette til bekræftelse haver vi ladet trycke rectoris sigillum herneden fore og af universitatis secretario underskrive. Kiøbenhafn den 12 martij anno 1701. Sub rectoris sigillo. (l. s.). J. Bartholin univers, secretarius.

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Hafniæ den 30 aprilis 1701.

Sæl. Reg. XLII. 151-52.

VII s.630

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 14 19:20:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top