eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.96

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 65
Nummer: 96


<-Forrige . Indhold . Næste->

96.

15 Marts 1684.

Privilegium for 2 Kommissionærer.

Sivert Floer oc Peder Nielsen.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj effter allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering allernaadigst haver bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at Sivert Floer oc Peder Nielsen, jndvaanere her udj voris etc. Kiøbenhafn, maa imod billig betaling betiene alle oc een hver, som her sammestedz deris tieniste begierer til jndmaningers forkyndelse samt paa rente udstaaende penge oc bortleyede huuse at opsige, eller dennem, som enten penge paa rente eller huuse til kiøbs eller leye behøver, derom at forstendige. Dog ey nogen hermed formeent, deris egne folck eller andre, som de til forskrefne forretning kand bekomme, hertil at bruge. Ellers skal fornefnte Sivert Floer oc Peder Nielsen sig herudjnden j alle maader tilbørligen oc forsvarligen efter loven rette oc forholde oc derhos tiltengt være, alle oc een hver uden forskiel for billig betaling at betiene, som sligt af dennem kunde begiere, oc det ey nogen at veigre, saa fremt de ey denne benaading vil have forbrudt. Forbydendis etc. Hafniæ d. 15 martij 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 468-69.

VII s.65

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 7 18:18:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top