eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.959

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 627-628
Nummer: 959


<-Forrige . Indhold . Næste->

959.

26 Marts 1701.

Privilegium for Apotheker Christoffer Herforts Enke.

Coecilia sal. Christopher Herfurts.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom vj dend 13 februarij anno 1700 allernaadigst haver bevilget, at Coecilia afg. Christopher Herfurths, apothekersche her i voris etc. Kiøbenhafn, maa hendes apotheke i hendes levende liv enten skriftlig eller, om hun af svaghed blev overilet, mundtlig i got folkis overværelse og paahør overlade til hvilcken af hendis børn, som hende behager, eller, om de alle vare forseet, da til hvem, hun selv vil, naar samme person dertil af facultate medica dygtig bliver befunden, da haver vj nu efter bemelte Cecilia afg. Christopher Herfurts med ydermeere herom allerunderdanigste etc. allernaadigst bevilget og tilladt, saa og etc., at dersom det hænder sig, at dend person, som apotheket efter bemelte voris allernaadigste brevs anledning efter hendis død maa nyde, sig paa dend tid udj sin profession paa fremmede stæder opholdte, fornefnte hendis børn og arvinger da, indtil hand sig kunde indstille, uformeent maa holde een af facultate medica dygtig erkiendte provisore, som apotheket imidlertid tilbørligen kand forestaa. Desligeste, at hendis børn og arvinger, naar hun ved døden afgaar, maa indbyrdis ved samfrender skifte og deele imellem sig self efter hende uden rettens midlers overværelse eller videre registering og vurdering efter loven. Dog haver bemelte samfrender, et skriftlig jnstrument derom at forfatte, som billigt kand være og de i fremtiden, naar de umyndige børn kommer til deris myndige aar, eragter at ville forsvare. Og ville vj ellers allernaadigst, at de, som forberørte skifte kunde tilkomme at

VII s.627

forrette, derved i deris rettighed intet skal afgaa. Forbydendis etc. Hafniæ d. 26 martij 1701.

Sæl. Reg. XLII. 82-84.

VII s.628

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 13 20:02:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top