eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.958

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 626-627
Nummer: 958


<-Forrige . Indhold . Næste->

958.

15 Marts 1701.

Om Udrykning i lige Linie af et nyt Hus i Aabenraa.

Etats raad Claus Rask.

F. 4. Vor gunst tilforn. Efftersom Jørgen Pedersen tømmermands svend, jndvaaner her i voris etc. Kiøbenhavn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand tilsinds er, et gammelt huus paa dend vester side af Aabenraa gade her sammesteds, som hand sig haver tilkiøbt, at lade nedbryde oc et nyt igien opbygge, allerunderdanigst begierende, at som for de der befindende vaaninger skal være een kraag eller vinkel, hvilken icke i linie med gaden skal være udbygt, hannem allernaadigst maatte tillades, hans fortog i lige linie med gaden, som hannem skal være tilmaalt, tillige med dend platz, som det gamle huusz staar paa, at bebygge, da

VII s.626

efterdi vi af din allerunderdanigste erklæring allernaadigst fornemme, at samme kraag eller hukke skal være staden til vanhæld, dend oc tillige med husene i grundtaxten skal være opført oc beregnet, oc at gaden dog alligevel sin rette brede oc rigtig linie beholder, have vi efter slig beskaffenhed allernaadigst bevilget, at fornefnte Jørgen Pedersen tømmermands svend maa forskrevne sin tilmaalte grund u-formeent lade bebygge, dog at hand sig dermed efter de forhen om gaarde oc huse her i staden at bygge alllernaadigst udgangne forordninger forholder, saaviit de hannem i saa maader kand vedkomme. Dereffter du etc. oc de vedkommende saadant til efterretning etc. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ dend 15 martii anno 1701.

Sæl. Tegn. LIII. 42-43.

VII s.627

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 13 19:58:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top