eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.957

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 626
Nummer: 957


<-Forrige . Indhold . Næste->

957.

5 Marts 1701.

Om Holmens Kirkes Tilgodehavende.

Under admiralitetets tilforordnede.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom vi maa fornemme, at Holmens kirke her i voris etc. Kiøbenhavn nu omstunder i een slet tilstand paa midler skal findes, hvilket een stor deel skal komme deraf, at mange af dends meenighed skal være saa efterladne, at de dend aarlig kiendelse, som de for stole stader oc pulpiturer ere skyldige, til kirken at erlegge, u-betalt skal lade henstaa, saa at saadan tilbagestaaende gield sig ei alleene til een merkelig summa allereede skal beløbe, mens end oc aarlig tiltage, foruden at een deel, efter at de saadan gield til kirken haver giort, skal gandske være gaaen fra samme sogn oc nu andre kirker søger, da, som det kirken til een temmelig omkostning ville geraade, dersom een hver i sær for samme gield skulle stevnis til at lide dom, have vi allernaadigst for got befundet hermed at bevilge oc anordne, at j uden nogen videre doms lidelse maa giøre udleg i de skyldigis boer oc formue til betaling, for saaviit kirkeværgeren giver sin attest, at nogen til kirken noget i saa maader er skyldig, være sig af hvad stand, eller under hvad ret de oc kunde være, ingen undtagen. Oc paa det ingen sig med u-videnhed her af skulle undskylde, saa ville vi allernaadigst, at denne befaling skal først paa prædickestolen i Holmens kirke tre søndager efter hin anden, naar prædicken til høymesze er til ende, oplæsis oc forkyndis. Derefter j etc. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ dend 5 martii anno 1701.

Sæl. Tegn. LIII. 37-38.

VII s.626

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 13 19:53:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top