eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.952

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 623-624
Nummer: 952


<-Forrige . Indhold . Næste->

952.

29 Jan. 1701.

Om en Forening mellem Kræmmere og Vandtmagere.

Etats raad Hans Nansen med fleere.

F. 4. Vor gunst tilforn. Saasom vi af een fra dig os elskelig Claus Rask allerunderdanigst indgivne memorial allernaadigst fornemme, at dig for faa aar siden skal være tilkommen een af voris elskelig kiere hr. far faders fader konning Christian dend fierde sal. etc. allernaadigst confirmeret skraa, som kræmmerne med vandt-

VII s.623

magerne skal have oprettet, indstillende allerunderdanigst til os, om det icke nu skulle være dend rette tiid, at icke alleene samme skraa igien blev optagen oc efter disze tiders leilighed indrettet, men end oc noget vist projecteret, hvorefter valkerne eller stampe møllerne skulle vide sig at rette oc svare manufacturerne foruden vitløftig lovmaal, om de deris vare udi møllerne enten forsømmede eller fordervede, saa er voris etc., at j eder forskrevne skraa med hvis videre, heroven er anført, paa een beleilig tiid oc sted strax foretager, des beskaffenhed med hin anden flittigen overveyer oc derom een project, eftersom j det til voris tienniste oc det gemeene beste fornøden eragter, indretter oc skriftligen forfatter, som j os tillige med eders allerunderdanigste betenckende derover til voris videre etc. Dermed etc. Hafniæ dend 29 januarii anno 1701.

Commissarierne vaare efterskrevne: etats raad Hans Nansen, etats raad Claus Rask, secreterer Jacob Mathesius, regim. qvarteermester Georg Julius Wodroph, Christian Werner, Johannes Jszing oc Nicolai Wroe.

Sæl. Tegn. LIII. 16-18.

VII s.624

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 13 19:34:43 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top