eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.943

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 620
Nummer: 943


<-Forrige . Indhold . Næste->

943.

25 Dec. 1700.

Om Betaling for Udgifter til Gadeløgterne.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom voris elskelig kiere hr. fader sal. etc. haver dend 10 martii anno 1684 allernaadigst befalet eder, at j strax af de fra mickelsdag anno 1688 til paaske derefter anno 1689 indkomne løgteskats penge skulle betale Lorentz Kreyer, jndvaaner her udi voris etc. Kiøbenhafn, de hannem paa hans fordring for giorde leverantze imidlertid til de publique løgters brending her sammesteds resterende 408 rdr. 5 Mk. 13 1/2 Sk., oc hand nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at i hvorvel hand tit oc ofte skal have giort erindring hos eder om samme sin betaling, der dog intet skal være paafuldt, da er voris etc., at j strax dend anordning giør, at bemelte Lorents Krejer uden videre ophold vorder betalt for, hvis hand i forskrevne maade retmeszigen kand have at fordre, saa at hand icke skal have billig aarsag, sig derover yder meere for os allerunderdanigst at beklage. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 25 decembris anno 1700.

Sæl. Tegn. LII. 410-11.

VII s.620

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 13 18:42:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top