eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.942

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 618-619
Nummer: 942


<-Forrige . Indhold . Næste->

942.

25 Dec. 1700.

Om Torvehandel, Vægt og Maal og Forbud til Slagterne mod at sælge levende Kvæg.

Claus Rask politiemester.

F. 4. Vor gunst tilforn. Vide maa du, at vi allernaadigst haver for got befunden, paa dine til os allerunderdanigst indgivne memorialer at resolvere saaleedis, som følger.

1. Saasom vi kommer udi erfaring, at kiørselen oc veyen for gaaendis folk udi Høibrostræde samt Færgestrædet her i staden meget skal hindris oc stoppis saavel af Amagere, som sammesteds om torvedagene forhandler melk, roer, kaal oc anden deslige hauge gevext, som af andre, der jefnlig i samme gader selger salt fisk oc kiød, saa er voris etc., at du strax dend anstalt giør, at bemelte gader for

VII s.618

Amagere samt salt fisk oc kiød prangere vorder befriet oc de ei meere tillades, deris vahre paa forskrevne stæder herefter at maa selge, hvorimod du bemelte salt fisk oc kiød prangere haver at forflytte oc henviise til de af dig indrettede platzer fra Vragerbroen til Høybroestrædet, hvor du dennem tillige med de fiske-qvinder, som strand fisk selger, visze platzer haver at assignere, saa mange, som der findes rum til, paa hvilke platzer een hver af dennem med deris vahre maa udesidde fri oc uden noget derfor til staden eller haufnen at betale. Men dennem, som levende eller fersk fisk vil selge, haver du til det dertil allereede indrettede fiske torff paa Vandkonsten at henviise oc dennem der visze platzer uden betaling forskaffe. Oc saasom vi icke ville tillade, at spekhøckere maa herefter udestaa med deris vahre paa Amager torv, men dennem udi deris egne huuse oc kieldere eller paa andre beqvemme steder bør forhandle, saa haver du bemelte spekhøckere strax at tilsige, at de sig med deris vahre inden d. 1 februarij nestkommende fra Amager torv begiver. Hvorimod du de Amagere, som hid indtil udi Høibroestrædet oc Færgestrædet haver siddet, igien paa Amager torf haver at placere oc dennem hver sin platz fri oc uden nogen afgift anviise.

2. Hvad sig anbelanger din allerunderdanigst memorial om vægt oc maal, som af daglig brug oc ælde sig skal forandre oc tabe lidet efter lidet af sin første ajustement, da er voris etc., at du strax lader eftersee ald ny vegt oc maal, om det kommer over eens med derom allernaadigst udgangne forordning, saavel som oc hver andet aar flittig indseende haver, at dermed fremdeelis rigtig forholdis.

3. Angaaende dend tvistighed, som du udi din allerunderdanigste memorial andrager at skal forefalde imellem slagterne her i staden oc Hans Andersen uden Vester port om et par slagte stude, hand uden for porten i slagte tiden skal have solt, hvilket slagterne formeener ham icke at være tilladt, men de alleene at ville tilholde sig at selge levendis qvæg, da som slagterne efter slagter-laugets articler ei ere berettiget til at sælge levendis qvæg, men alleene at kiøbe saa meget, som de til slagteriets fortsettelse behøver, oc bemelte Hans Andersen ei herved har begaaet landprang, saa haver du hannem de for ovenskrevne stude seqvestrerede 24 rdr. igien at lade tilkomme oc derhos tilholde slagterne, hereffter ei at maa selge levendis qvæg, men alleene det, som er slagtet. Derefter etc. oc om alt forskrevne behørig anstalt lade giøre. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ dend 25 decembris anno 1700.

Sæl. Tegn. LII. 408-10.

VII s.619

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 13 18:35:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top