eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.940

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 617-618
Nummer: 940


<-Forrige . Indhold . Næste->

940.

18 Dec. 1700.

Om Brændevinsbrændernes Lav.

Etats raad Claus Rask med fleere.

F. 4. Vor gunst tilforn. Efftersom brendeviins brenderne her i voris etc. Kiøbenhafn hos os allerunderdanigst haver ladet anholde, at vi dennem, som dend profession alleene bruger, laug oc laugs rettighed allernaadigst ville forunde, oc at dend store mengde af handverks folk, som af deris handverker kunde leve, brendeviins brenderiet at bruge maatte formeenis, da er voris etc., at j strax lader fornemme, hvor mange her i staden oc Christianshafn ere, som samme

VII s.617

profession nu bruger, oc hvad handverker de ellers ere af, dernest beseer, hvorleedis brendeviins brendernis huse oc gaarde ere conditionerede, de u-tienligste deraf udskyder oc derimod antegner de beqvemmeligste gaarde oc huuse, hvorudi saadan næring kunde tillades at brugis, oc endelig derefter indretter oc forfatter een project til een ordinance for brendevins brenderne, hvorefter de kunde vide sig i deris handel oc næring at rette, hvilken project tillige med een fortegnelse paa brendevins brenderne, saavel paa de, hvis huse udskydis, som de, hvis huse for beqvemme bliver antegnet, j os til videre etc. Dermed etc. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ dend 18 decembris anno 1700.

Commissarierne vare efterskrevne, estats raad Claus Rask, borgmester Sigfred Friis Dverg, stads hauptmand Johannes Christensen, brand directeuren Gotfred Fux, stads bygmester Ernst oc Christian Mejer, jndvaaner i Kiøbenhafn.

Sæl. Tegn. LII. 401-02.

VII s.618

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 13 18:28:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top