eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.939

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 617
Nummer: 939


<-Forrige . Indhold . Næste->

939.

11 Dec. 1700.

Om Ligning af Godtgørelsen til dem, der have mistet Grund ved Nørrevoldgades Regulering.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom voris elskelig kiere hr. fader etc. haver dend 19 junij anno 1699 allernaadigst befalet eder, at j til de huses oc pladtzers betaling, som nogle af jndvaanerne her i voris etc. Kiøbenhafn haver mist i dend district imellem Nørre gade oc St. Peders stræde formedelst gadens anleggelse der langs volden, skulle efter grund taxten ligne oc legge 1 1/2 rdr. pro centum paa gaarde oc huuse i bemelte voris etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn oc derefter dend anordning giøre, at pengene ved rodmesterne bleve indfordret oc til kiemneren leveret, som j siden havde at beordre, dem efter os elskelig hr. Matthias Moth etc., Oluf Rømer etc., Anders Jacobsen etc. oc Sigfred Friis Dverg etc. deris anviisning imod behørige qvitteringer at erlegge oc betale til dennem, som huuse oc pladtzer formedelst forskrevne gades anleggelse havde mist, hvorefter fornefnte kiemner, for hvis hand i saa maade annammede oc udgav, rigtig regnskab paa behørige stæder havde at aflegge, saa er nu hermed voris etc., at j tilholder bemelte kiemner, at hand icke alleene for saadan hans indtegt oc udgift behørig regnskab paa voris rentecammer strax aflegger, men end oc, saafremt der endnu skulle være nogen restantz af fornefnte half anden rixdalers procento hos jndbyggerne her i staden oc i Christianshafn, at hand da under sin haand strax tilstiller os elskelig Claus Rask etc. rigtig fortegnelse derpaa, som vi allernaadigst haver befalet, dend derefter ved sine politie betiente hos de vedkommende at lade indfordre. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 11 decembris anno 1700.

Sæl. Tegn. LII. 390-91.

VII s.617

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 13 18:24:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top