eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.937

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 615-616
Nummer: 937


<-Forrige . Indhold . Næste->

937.

7 Dec. 1700.

Om Kreditorers Overenskomst.

Hans Hylling i Kiøbenhafn.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom voris elskelig kiere hr. fader sal. etc. haver dend 25 aprilis anno 1699 allernaadigst meddeelt Hans Hylling, jndvaaner her udi voris etc. Kiøbenhafn, fri leide

VII s.615

brev imod hans creditorers anstrengelse paa et aars tid oc hand nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at hand imidlertiid inden samme bevilgede aars forløb saaleedis skal have accorderet oc tilfreds stillet dend største deel af hans jnd- oc udlendiske creditorer, saaleedis at nj oc tredeve af dennem skal have taget imod det dennem tilfaldne contingent af hans midlers forhandling ved rettens betiente oc sig til dend øvrige fordrings afslag beqvemmet, hvorved hand med meere end med de to tredie deele af dennem, efter gieldens summa at regne, skal være bleven foreenet. Derimod skal de øvrige af creditorerne ickun være faa, som sig ei til afslag skal have villet bevæge. Allerunderdanigst derfor begierende, at de færste hans creditorer maatte blive tilholden, sig i saa maader efter de fleeste at føye. Da have vi efter slig beskaffenhed samt dend kongel. anno 1690 dend 17 maji allernaadigst udgangne forordnings anledning allernaadigst for got anseet at bevilge oc anordne, saa oc etc., at fornefnte Hans Hyllings creditorer, som sig icke endnu til nogen afslag af deris fordringer skal have villet beqvemme, skal hermed tilholden oc tilforpligtet være at lade sig nøye med betaling for deris fordringer proportionaliter efter det afslag oc foreening, som de fleeste creditorer skrifftlig skal have indgaaet oc samtykt, oc deris betaling paa samme maade som de, uden videre prætension til hannem oc hans arvinger, at antage. Forbydendis etc. Hafniæ dend 7 decembris anno 1700.

Sæl. Reg. XLI. 325-26.

VII s.616

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man okt 13 17:53:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top