eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.930

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 612-613
Nummer: 930


<-Forrige . Indhold . Næste->

930.

13 Nov. 1700.

Privilegium for Skræderlavet.

Anordning.

F. 4. giøre alle vitterligt, at saasom Johan Andreas som oldermand paa skræder laugets vegne her i voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, at iblant samme laugs mestere stor nød oc trang skal findes, som skal komme deraf, at de ere for mange i tallet, oc at dennem merkelig indpas i deris næring skal tilføyes, saa have vi efter allerunderdanigste etc. allernaadigst for got befundet bemelte skræderlaug til opkomst efterskrevne anordning derom at giøre.

VII s.612

1. Skal dend, som herefter vil være mester i skræderlauget, være tilforpligtet, i steden for de tu lod sølf, som efter kongel. allernaadigst udgangne forordning af dato dend 23 decembris anno 1681 til laugs husets vedligeholdelse skulle erleggis, at betale 20 rdr., med mindre hand ægter een mesters encke eller daatter udi lauget, eller oc det kunde være een mesters søn, da der i saa maader ickun svaris efter forordningen.

2. Maa ingen under voris militie giøre bemelte skræderlaug i deris borgerlig næring nogen indpas, men saadanne personer skal lade sig nøye med hvad frihed, kongel. allernaadigst forordning dennem tillader. Saa skal det oc være laqueyer alvorligen forbudet at sy oc arbeide for andre end deris egne herrer, under confiscation af klæderne, om de dermed betræffes.

3. Oc som scræder laugets articler i den 11 punct tillader skræder svenne eller løndrenge, som enten reisende hidkommer eller icke ere i nogen mesters arbeid, at maa tage logement oc arbeid hos hvem, dennem anstaar, saa beklager skræder lauget sig at have haft stor fortræd oc merkelig skade i deris næring af det, at de icke har kundet vide at finde dennem, naar de dem til arbeid haver behøvet, saa skal forbemelte skræder svenne oc løndrenge, paa det de dis snarere kand være ved haanden, i fornøden tilfælde, herefter logere paa de stæder, som oldermanden for skræder lauget dennem anviiser, hvortil vi allernaadigst haver bevilget, at hand sig af skrædernis laugs huus maa betiene. Dog at derudi ingen kroe eller svennenis almindelig sammenkomst holdes. Hvoreffter de vedkommende etc. oc forbyde vi etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 13 novembris 1700.

Sæl. Reg. XLI. 306-07.

VII s.613

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 19:28:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top