eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.926

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 610-611
Nummer: 926


<-Forrige . Indhold . Næste->

926.

14 Sept. 1700.

Moratorium paa 3 Aar.

Johan Ludvig Hagedorn.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Johan Ludvig Hagedorn, jndvaaner i voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver

VII s.610

ladet andrage, hvorleedis hand skal være geraaden i dend stand, at hand nu ei saa rigtig oc saa hastig, som hand gierne ville, sine creditorer skal kunde fornøye oc tilfreds stille, da have vi efter allerunderdanigste etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at hand paa tree aars tiid fra dette vort brevs dato at regne maa være fri oc forskaanet for alle hans ind- oc udlendiske creditorers krav oc tiltale, paa det hand imidlertiid desto bedre kand søge dennem efter haanden at contentere. Dog skal hand tilforn stille fornefnte hans creditorer nøyagtig forsickring, at, naar forskrevne tree aar ere forløben, hand da dennem vil betale oc fornøye for hvis, de hos hannem kand have at fordre, saa at de imidlertiid formedelst dette voris brev ei nogen skade hos hannem kunde lide. Oc skal ellers dette voris allernaadigste brev icke befri hannem for at betale hvis vexler, hand eller hans hustru til een eller anden etc., ei heller præjudicere de panthavende eller forhindre etc. Thi forbyde vi alle oc een hver, særdeelis rettens betiente etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Jægersborg dend 14 septembris anno 1700.

Sæl. Reg. XLI. 270-71.

VII s.611

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 19:15:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top