eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.918

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 600-601
Nummer: 918


<-Forrige . Indhold . Næste->

918.

30 Juli 1700.

Der gives 2 Fallenter 1 Aars Lejde.

Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom voris elskelig kiere hr. fader sal. etc. dend 30 junii udi nestafvigte aar allernaadigst hafde forundt oc givet Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart af voris etc. Kiøbenhafn paa et aars tiid fri oc sicker leide i vore riger oc lande for deris ind- oc udlændiske creditorers tiltale oc forfølgning oc bemelte Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart nu for os aller-

VII s.600

underdanigst haver ladet andrage, hvorleedis de imidlertiid af yderste formue haver strebt oc fornøyet de fleeste af deris creditorer, allerunderdanigst derhos begierendis, at, som de haver een oc anden tilstaaende gield, som de ei i disze vanskelige tider saa hastig kand indbekomme, som de ellers gierne ynskede, vi derfore endnu allernaadigst ville give dem nogen videre dilation desto bedre at kunde søge at fornøye een hver, som noget hos dem haver at fordre, da have vi allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at forbemelte Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart maa endnu paa et aars tiid nyde oc have fri oc sikker leyde i vore riger oc lande for deris endnu havende ind- oc udlendiske creditorers tiltale oc forfølgning samt rettens tvang i alle maader, paa det de ved deris nærværelse desto bedre kand søge at bringe midler til veye, hvorved de dennem, saasom de best kand foreenis, kunde tilfreds stille. Hvorefter rettens betiente oc andre vedkommende etc. oc forbemelte Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart i fornefnte tid ei med nogen arrest at belegge eller i andre maader imod hvis, som forskrevet staar, nogen hinder eller forfang at giøre, under vor hyldist oc naade. Givet etc. Glykstad dend 30 julii anno 1700.

Sæl. Reg. XLI. 252-53.

VII s.601

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 16:47:23 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top