eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.917

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 599-600
Nummer: 917


<-Forrige . Indhold . Næste->

917.

30 Juli 1700.

Om Forholdsregler imod Fjenden.

Hr. Hans Schach oc de andre kongel. tilforordnede.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Paa eders til os af dend 26 julii sidst afvigt allerunderdanigste indsendte memorial forstendiges hermed, at vi allernaadigst haver approberet det, som j der udi ommelder anlangende det lætte fartøy, som j haver været betenkt paa for correspondentzens skyld, i fald dend ei skulle blive sicker paa de ordentlige passager.

Dend anstalt, som j til Kronborgs defension giort haver, ere vi allernaadigst tilfreds med.

Jligemaade ere vi oc meget vel fornøyet med dend anstalt, som j haver giort med de tvende regimenter cavallerie, at oberste von

VII s.599

Sees er indtrokken i Kiøbenhafn oc oberste Rabes fordeelt ad Kiøge oc Stevns siden, saa oc imellem Kiøbenhafn, Friderichsborg oc Cronborg.

At j ellers i sær ville lade eder Amagers conservation som Kiøbenhafns spise kammer være angelegen, approberer vi oc ere allernaadigst tilfreds med, at eendeel af landets unge mandskab bliver kast ind i Kiøbenhafn, efterdi, om fienden med magt skulle ville giøre landgang, af bønderne dog ingen synderlig resistance er at vente.

At j haver tilskreven amtmændene i Sielland anlangende qveg at inddrives til Kiøbenhafn for at slagtes oc saltes til voris krigs folks underholding, da lader vi os sligt saavelsom oc, at i bemelte amtmænd tilskriver at disponere proprietarier oc andre at lade deris forraad af gammel korn til Kiøbenhafn indføre, iligemaade vel befalde.

Tviflendes ellers ingenlunde paa efter eders befunden dexteritet, at j jo i alle optenkelige maader eder Kiøbenhafns conservation i allerhøjeste grad lader være angelegen.

Oc hvad høet til cavalleriet anbelanger, saa haver j dertil saadan anstalt at giøre, som j for tienligst eragter, at derpaa eller paa foering ingen mangel spørgis.

Hvad j udi det øvrige angaaende forbud paa korn oc feede vahres udførsel allerunderdanigst haver forestillet, saa ville vi derom med allerførste tienlig oc fornøden anordning giøre.

Oc saasom vi allernaadigst haver ladet anbefale voris admiralitet at overlegge med eder, paa hvad maade transporten, som voris fiender synes at ville giøre, best kunde hindres oc til dend ende, om mueligt er, med voris flode at udløbe, saa tvifler vi ingenlunde, at j herudi assisterer admiralitetet med eders raad oc dennem udi alt andet, hvor de eder kand have fornøden, værer behielpelig. Dermed etc. Befalendis etc. Glykstad den 30 julii anno 1700.

Sæl. Tegn. LII. 331-32.

VII s.600

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 16:40:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top