eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.915

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 598-599
Nummer: 915


<-Forrige . Indhold . Næste->

915.

3 Juli 1700.

Om Johannes Moochs Plads paa Christianshavn.

Kiøbenhavns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom Johannes Mooch, jndvaaner i Christianshavn, haver for os allerunderdanigst ladet andrage oc sig beklage, hvorleedis hand ej endnu efter mange aars forløb skal have nydt nogen vederlaug for, hvis hannem af een hans paa Christianshafn beliggende pladtz til een gades indrettelse er betagen, i hvorvel j dend 24 maji 1687 skal have bekommet voris elskelig kiere hr. faders sal. etc. allernaadigst befaling, samme pladtz at lade taxere oc dereffter giøre allerunderdanigst forslag, hvad hannem derfor til refusion best kunde gives oc forundes, saa er nu hermed voris allernaadigste villie oc alvorlige befaling, at j strax giør os allerunderdanigst forslag, hvormed j allerunderdanigst formeener, at bemelte Johannes Mooch kand betales for, hvis ham med ret oc billighed for forskrevne ham fratagen plads kand tilkomme. Oc som voris iustits raad oc politie mester os elskelig Claus Rasch til Raskenborg etc. for os allerunderdanigst haver angivet, at j skal sidde inde med politiens midler foruden regnskab derfor at giøre, det j oc af hosfølgende copie af hans andragende videre kand see oc fornemme, saa er endnu voris etc., at j os eders allerunderdanigste

VII s.598

udførlig erklæring, hvad for politie midler j udi hænde haver, til voris videre etc. Dermed etc. Rendsborg dend 3 julii anno 1700.

Sæl. Tegn. LII. 313-14.

VII s.599

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 16:29:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top