eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.910

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 595-596
Nummer: 910


<-Forrige . Indhold . Næste->

910.

11 Maj 1700.

Anordning om Vaterskovten.

Anordning.

F. 4. giøre alle vitterligt, at, paa det water schouten her i voris etc. Kiøbenhafn Cornelius Nissen sin tienniste desto bedre kunde vide i agt at tage oc forrette, vi allernaadigst haver for got befundet, effterskrevne anordning derom at giøre.

1. Ville vi allernaadigst, at de af voris søefarende undersaatter, som sig her i Kiøbenhafn opholder oc boer, skal frem for fremmede oc uden rigs folk til hyre være berettiget oc dertil befordris, naar de ellers til at fare dygtige ere. Oc paa det vaterskouten kunde desto rigtigere holde mandtal over dennem, oc dis bedre kunde vidis, hvorleedis saadanne søe folk af- oc tiltager, saa skal een hver, som til søefarten lyst haver oc enten udi vater schoutens protocol allereede er indskreven eller herefter blive indskreven, være tiltenkt, deris beviiser, som de derpaa hos vater

VII s.595

schouten haver bekommet, hvert aar for hannem at fremviise oc dennem af hannem lade fornye oc paategne, for hvilken vater skoutens tienniste oc forretning vi allernaadigst haver bevilget, at hand maa nyde oc lade oppebære fire skilling danske af een hver matros foruden hvis, hannem ellers tilforn allernaadigst tillagt er.

2. Skal alle de skippere af voris egne undersaatter, som farer herfra uden riget ad vester kanten, være tilforpligtet, deris søe folk udi vaterskoutens overværelse at antage.

3. Naar nogen reeder eller interessent kunde begiere oc hannem fuldmagt give, at hand, saa fremt deris skibe fra Spanien, Frankerige, Engeland eller andre steder fra Vester søen hiemkommer, skulle examinere folkene paa skibene for at faa efterretning om et oc andet, som paa ud- oc hiemreisen sig kunde have tildraget, skal hand dertil være authoriseret, oc hand at give interessenterne paa ansøgning under sin haand beskreven, hvis i saa maader passerer. Hvorfor hand ei nogen anden belønning haver at prætendere end hvad, som een hver, der saadan hans tienniste begierer, hannem derfor godvilligen vil give.

Hvorefter de vedkommende etc., ei giørendis hannem etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 11 maji anno 1700.

Sæl. Reg. XLI. 237-38.

VII s.596

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 15:39:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top