eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.91

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 63-64
Nummer: 91


<-Forrige . Indhold . Næste->

91.

26 Jan. 1684.

Om Indretningen af ny Maal og Vægt.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Saasom vj udj voris sidst udgangne forordning om vegt oc maal, af dato Kiøbenhafn d. 1 may anno 1683 allernaadigst haver befalet, at ald vegt oc maal, som udj begge vore riiger oc lande skal brugis, ved visse af os dertil allernaadigst forordnede skulle indrettis oc lignis, paa det samme maal oc vegt dis bedre over alt med hin anden kunde over eens komme, oc til dend ende allernaadigst beordret os elskelig h. Jens Juel etc., Michael Wibe etc., Peter Brandt etc., oc Jørgen Elers etc., directionen derover at have, saa oc lade forfærdige originalerne, som paa voris commerce collegio j forvaring skal forblive, oc derefter saa meget af alle slags adjustere oc stemple, som de eragter deraf j vore riiger oc lande at kunde behøvis, at een hver for billig betaling deraf kunde bekomme, hvis hand deraf begierer, vj oc derforuden allernaadigst haver anbefalet os elskelige Oluf Rømer etc., ald slig vegt oc maal at vidimere oc probere, førend de af bemelte voris deputerede stemplis oc brendis, for dis større uniformitet derudj at treffe, da som vj denne voris kongel. etc. derfra allernaadigst ville have eximeret, oc at directionen derover hos magistraten for hvis, som her j staden af dends jndbyggere oc handelsmænd kand forbrugis oc trafiqven oc negotien kand vedkomme, herefter som af alders tid skal forblive, er voris etc., at j os visse originaler lader forfærdige, som paa raadstuen j forvaring skal være oc j alle maader med dennem, som paa commerce collegio findis, over eens komme, saa at ald tid her udj staden tvende originaler af alle slags forbliver, hvorefter ald anden maal og vegt skal indrettis. Oc ville vj, at bemelte voris mathematicus skal iligemaade probere oc med it sært merke vidimere alt hvis, som j lader forfærdige, førend det af eder vorder brendt eller stemplet. Oc haver j ellers derhos j agt at tage, at j iche giver nogen vegt oc maal anden form oc facon end dend, som af de andre voris deputerede allereede er foreslagen

VII s.63

oc af os allernaadigst for god befunden. Til hvilcken ende vj oc allernaadigst haver anbefalet dennem, alt hvis, som til des indrettelse kunde fornøden giøris, eder at communicere, naar j det af dennem begierendis vorder, oc ellers, naar noget fremdeelis kunde forefalde ved samme vegt oc maal at beskicke oc til virkelighed at befordre, med een eller flere af eders middel, som j dertil ordinerer, flittig at conferere. Dermed etc. Hafniæ d. 26 ianuarij 1684.

Sæl. Tegn. XLIV. 367-68.

VII s.64

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 7 08:54:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top