eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.906

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 593-594
Nummer: 906


<-Forrige . Indhold . Næste->

906.

4 Maj 1700.

Om Vagternes Besættelse af Borgerskabet.

Præsident, borgemestere oc raad i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom vi formedelst disze vanskelige oc vit udseende tider haver for høinødvendigt eragtet, til voris rigers oc landes forsvar voris flode at udruste oc derpaa voris regiment de mariners, som her i voris etc. Kiøbenhafn udi garnison haver ligget, at commandere, hvorover oc formedelst de troupper, som oc i lige tilfælde herfra til vore førstendomme Slesvig oc Holsten ere ud commanderede, dend her i garnisonen tilbageblevne militie icke befindis saa sterk, at vagten paa alle platzer her i staden derved kand blive forseet, som det sig bør, da ere vi, i hvor ugierne vi det

VII s.593

giorde, bleven foraarsaget at befale stads hauptmanden os elskelig Niels Envoldsen at komme dend her nu værende garnison med een deel af borgerskabet til hielp med vagt at holde indtil videre allernaadigste anordning. Thi er voris etc., at j strax søger med voris geheime raad oc general lieutenant samt commandant her i Kiøbenhafn os elskelig hr. Hans Skak ridder at conferere om, hvor mange mand af borgerskabet hand foruden dend her nu værende militie kand have fornøden til vagterne her sammesteds at forsyne, oc saa meget mandskab, som hand i een eller anden tilfælde behøver, haver j at lade hannem følge, hvor om i strax med bemelte stads hauptmand flittig haver at overlegge, paa hvad maade samme vagthold efter bemelte voris commandants anviisning ved borgerskabet til deris mindste besværing best kand blive indrettet oc bestilt. Dermed etc. Hafniæ dend 4 may anno 1700.

Sæl. Tegn. LII. 268-69.

VII s.594

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 15:14:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top