eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.904

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 592-593
Nummer: 904


<-Forrige . Indhold . Næste->

904.

6 April 1700.

Om Kreditorers Pligt til at rette sig efter hvad de mest Tilgodehavende ere blevne enige om.

Christen Hansen reebslager i Kiøbenhafn.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Christian Hanszen reebslager, jndvaaner her i voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, hvorleedjs hand formedelst dend store skade, som hand anno 1692 ved u-lyckelig jldebrand paa reberbanen uden Vester port skal have taget, i det hand mistede icke alleene hvis, hand self ejede, men end oc hvad, som andre hannem til hans handtverks brug oc fortsettelse havde betroet, meget skal være kommen til agters, saa at hand omsider formedelst hans creditorers anstrengelse skal have maat begive sig her fra staden andensteds hen. Imidlertiid skal dog tretten af hans creditorer, som hafde 1320 rdr. 3 Mk. 10 Sk. hos hannem at fordre, medlidenhed med hannem haft oc efterladt hannem gielden for 20 procentum samt givet hannem dilation til betaling paa 4 aars tiid, men fem andre hans creditorer, som ickun haver 256 rdr. 3 Mk. at fordre, icke nær een tredie deel imod dennem, som har giort afslag, skal sig dertil icke ville forstaa. Da

VII s.592

have vi efter slig beskaffenhed samt herom allerunderdanigst etc. allernaadigst for got befunden at bevilge oc anordne, saa oc etc., at fornefnte Christian Hanszens creditorer, som sig icke endnu til nogen afslag af deris fordringer hos hannem skal have villet beqvemme, skal hermed tilholden oc forpligtet være at lade sig nøye med betaling for deris fordringer proportionaliter efter det afslag, som de andre forhen ommelte oc fleeste creditorer skriftlig skal have indgaaet oc samtykt, oc deris betaling paa samme maade som de at antage foruden nogen videre prætension til hannem eller hans arvinger i saa maader at have. Forbydendis etc. Hafniæ dend 6 aprilis anno 1700.

Sæl. Reg. XLI. 211-12.

VII s.593

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 15:02:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top