eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.897

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 590
Nummer: 897


<-Forrige . Indhold . Næste->

897.

20 Marts 1700.

Om et Reglement for Garnisonspræsterne.

Doct. Henrich Borneman oc doct. Hector Gotfred Masius.

F. 4. Vor gunst tilforn. Efftersom garnisons sognepræsterne her i staden mag. Knud Tommerup oc hr. Elias Jacobi hos os allerunderdanigst haver ladet anholde, at et vist reglement for deris meenighed maatte blive indrettet, oc tillige med lader berette, at der nødvendig tilforn behøvedes, at een foreening imellem ministerium hersammesteds oc bemelte garnisons præster blev giort, til hvilken ende vi dend 10 februarij sidst forleden allernaadigst haver befalet os elskelig doct. Peter Jespersen oc doct. Hans Vandel etc., at de tillige med tvende andre geistlige, som ministerium paa deris side, om de det begierede, strax hafde at foreslaa oc giøre allerunderdanigste ansøgning om, skulle lade vedkommende parter etc. oc os samme etc., oc saasom stifts provsten oc sognepræsten til Vor Frue kirke os elskelig mag. Johan Dorschæus paa egen oc de andre stadens præsters vegne nu hos os haver giort allerunderdanigste ansøgning om tvende geistlige paa deris side, saa er voris etc., at j retter eders leilighed efter, strax udi samme commission til bemelte doct. Peter Jespersen oc doct. Hans Vandel at træde oc dend tillige med dennem i alle maader tilbørligen at efterkomme. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 20 martij anno 1700.

Sæl. Tegn. LII. 219-20.

VII s.590

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 12:32:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top