eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.891

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 587
Nummer: 891


<-Forrige . Indhold . Næste->

891.

10 Feb. 1700.

Om Erstatning for Ødelæggelse af et pantsat Bibliothek.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Saasom voris hof oc cancellie raad os elskelig Conrad Hesse for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand for nogle aar siden skal have sat sit bibliothec i pant hos forige ober krigs commissarius afgangne Christian Selmer, hvilke bøger vel conditionerede effter hans dødelig afgang commissarius Fuss for sig oc sine medarvinger skal have tvungen bemelte Conrad Hesz til i hans giemme oc forvaring til des viszere forsickring at levere imod tilsagt hannem dennem imod betaling skadesløs igien at lade tilkomme. Men som nogle af samme bøger skal siden i fornefnte commissarii Fuses forvaring være forkommet oc nogle bleven fordervet, saa er effter herom allerunderdanigst etc. voris allernaadigste etc., at j strax forordner de tvende boghandlere her i staden, nemlig Johan Just Erytrophilus oc Johan Melkior Lieben, oc dennem beordrer, forskrevne bibliothec efter det derpaa af forbemelte commiss. Fusz udleverede oc af samtlige Selmers arvingers fuldmegtige i retten fremlagde original catalogus tilbørligen at vurdere, saasom materierne af bogladen billigen kunde kiøbis. Dermed etc. Hafniæ dend 10 februarij anno 1700.

Sæl. Tegn. LII. 190-91.

VII s.587

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 11:59:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top