eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.884

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 581-582
Nummer: 884


<-Forrige . Indhold . Næste->

884.

20 Jan. 1700.

Bestalling for en Stadsmægler.

Jsach Bouches, jndvaaner i Kiøbenhafn.

F. 4. etc. confirmation paa efterskrevne bestallings brev etc.

Præsident, borgemestere oc raadmænd udi dend kongel. residence oc fri rigs stad Kiøbenhafn giøre hermed for alle oc een hver kundbahr oc vitterligt, at vi haver antaget oc bestilt, saasom vi oc etc. agtbare oc søe erfarne mand Jsach Bouchis, borger oc jndvaaner her i staden, som tilforne var oldermand for skipper lauget her sammesteds, til at være stads mægler her i Kiøbenhafn. Udi hvilken sin

VII s.581

bestilling hand haver sig, som een flittig oc tro mægler vel egner oc anstaar, at lade sig bruge udi alle de kiøbmandskaber, handlinger oc mægler forretninger her i staden, som hand vorder kaldet til, saavel imellem denne stads borgere oc jndbyggere som fremmede oc udlendiske, oc dennem troligen oc oprigteligen at betienne udi hvis, som hans tienniste kunde behøvis oc derudi i alle maader allerunderdanigst at rette oc forholde sig efter Hans Kongel. Majts. voris allernaadigste konge oc arve herris derom udgangne mæglers forordning af dato 26 ianuarij 1684, jtem oc effter børs ordonance af dato 18 junij 1692, hvorpaa hand i dag haver her for os for een siddendis ret aflagt sin mæglers æed. Hvorimod hand igien nyder dend løn oc salarium, som høystermelte Hans Kongel. Majts. mægler ordinance hannem allernaadigst forunder oc tillægger. Des til vidnisbyrd under vor stads jndseigl oc stadens raadstueskrivers undertegnelse. Kiøbenhafns raadstue dend 13 aprilis anno 1698 (l. s.). C. P. Helt.

Da ville vi etc. Forbydendis etc. Hafniæ dend 20 januarij 1700.

Sæl. Reg. XLI. 115-16.

VII s.582

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 11:05:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top