eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.880

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 579
Nummer: 880


<-Forrige . Indhold . Næste->

880.

6 Jan. 1700.

Mindretallet af Kreditorer skal rette sig efter den Overenskomst, som Flertallet har sluttet med Debitor.

Friderich Bløth i Kiøbenhafn.

F. 4. giøre alle vitterligt, at eftersom Friderich Bløth, jndvaaner her i voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, hvorleedis hand, som formedelst hans creditorers anstrengelse skal have været foraarsaget, sig paa nogen tid til side at holde, skal omsider være kommen til rigtighed oc foreening med dennem uden alleene med trende udlændiske ved nafn Stolley et compagnon oc afg. Jochim Lütkens arvinger j vor stad Hamborg, saa oc Jørgen Dalman udi Lybek, hvilke sig icke til accord skal ville lade bevæge, allerunderdanigst derfor begierende, at de færste af hans creditorer, hvis krav sig ei uden til een tolfte deel af dend gandske gield skal kunde beløbe, maatte blive tilholden, sig effter de fleeste at føye, da have vi efter slig beskaffenhed samt voris elskelig kiere hr. faders dend 17 may anno 1690 allernaadigst udgangne forordnings foranledning allernaadigst for got anseet at bevilge oc anordne, saa oc etc., at fornefnte Friderich Bløths creditorer, som sig icke endnu til noget afslag af deris fordringer hos hannem skal have villet beqvemme, skal hermed tilholden oc forpligtet være, at lade sig nøye med betaling for deris fordringer proportionaliter efter det afslag, som de andre forhen ommelte oc fleeste creditorer skriftlig skal have indgaaet oc samtykt, oc deris betaling paa samme maade som de at antage foruden nogen videre prætension til hannem eller hans arvinger i saa maader at have. Hvoreffter de vedkommende etc., ei giørendis etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 6 januarij anno 1700.

Sæl. Reg. XLI. 104-05.

VII s.579

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 10:49:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top