eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.875

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 576-577
Nummer: 875


<-Forrige . Indhold . Næste->

875.

5 Dec. 1699.

En Købmand faar Moratorium.

Peder Pederszen i Kiøbenhafn.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom Peder Pederszen, jndvaaner her i voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand for nogen tjd siden af frygt for sine creditorers overiilelse skal have maat begive sig her fra staden i meening, at de skulle ansee hans store skadeslidelse til søes oc have medlidenhed med hannem, siden hvilken tiid oc een deel af dennem skal have beqvemmet sig til at indgaa accord med hannem, men eendeel icke, allerunderdanigst derfor begierende, at vi allernaadigst ville tillade hannem under voris beskiermelse til sit huusz paa nogen tiid at komme, at hand imidlertiid sit dont udi rigtighed kunde bringe oc med sine øvrige creditorer ydermere søge at accordere, da have

VII s.576

vi effter hans herom etc. oc i allernaadigst henseende til dend store skade, hand til søes haver liid, allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at hand paa tre aars tiid fra dette brevs dato at regne for alle hans ind- og udlændiske creditorers krav oc tiltale maa aldeelis være fri oc forskaanet, paa det hand imidlertiid disz bedre kand søge dennem effter haanden at tilfreds stille. Dog skal dette voris allernaadigste brev etc. Thi forbyde vi alle oc een hver, særdeelis rettens betiente etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 5 decembris 1699.

Sæl. Reg. XLI. 85-86.

VII s.577

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 10:33:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top