eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.871

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 574-575
Nummer: 871


<-Forrige . Indhold . Næste->

871.

17 Okt. 1699.

Om Ringning i Anledning af Christian den Femtes Ligbegængelse.

Rector oc professores i Kiøbenhafns universitet.

F. 4tus. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom vi have for got anseet, voris elskelig kiere hr. faders sal. etc. hans lig d. 2 novembris førstkommendis til dets nedersettelses sted udi dom kirken i vor kiøbsted Roskild at lade henføre, da er voris etc., at j strax dend anordning giør, at til høybemelte liigbegiengelse begyndis med alle klokker udi Vor Frue oc Trinitatis kirker her i voris etc. Kiøbenhafn at ringis samme dag fra klocken elleve om formiddagen, indtil klocken er et, da klage prædickerne skal anfangis, oc saa snart de herpaa slottet ere til ende, at da atter med klokkerne i bemelte kirker vorder ringet een tjme oc siden ud paa aftenen, naar liget skal settes i vognen oc bortføris, at der da atter ringes oc dermed saa lenge continueris, indtil det et stycke veys uden for porten er kommen. Dermed etc. Hafniæ dend 17 octobris anno 1699.

VII s.574

Kiøbenhafns magistrat.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom vi have for got anseet, voris elskelig kiere hr. faders sal. etc. hans lig dend 2 novembris etc., da er voris etc., at j strax dend anordning giør, at paa de tider, det samme dag til høybemelte liig-begiengelse begynder med alle klocker til Vor Frue kirke at ringe, der og tillige med anfangis med alle klocker til St. Nicolai oc Hellig Geistis kirker samt Vor Frelseris kirke i Christianshafn at ringe oc dermed saa lenge continueris, indtil med klockerne til bemelte Vor Fru kirke opholdis. Dermed etc. Hafniæ dend 17 octobris anno 1699.

Hr. Conrad greve af Reventlov oc hr. Jens Juel.

F. 4. Vor synderlig gunst tilforn. Efftersom vi haver for got anseet, voris elskelig kiere hr. faders sal. etc. hans liig dend 2 nov. etc., da er voris etc., at du strax dend anordning giør, at paa de tider etc., der oc tillige med anfangis med alle klocker til St. Peters kirke etc. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 17 octobris anno 1699.

Ligesaadan een befaling blef samme dag expederet til hr. Jens Juel, at der paa lige maade skal ringis med klockerne i Holmens kirke.

Sæl. Tegn. LII. 64-66.

VII s.575

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 08:50:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top