eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.870

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 574
Nummer: 870


<-Forrige . Indhold . Næste->

870.

14 Okt. 1699.

En Købmand faar Moratorium.

Niels Müller j Christianshafn.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom Nielsz Müller i Christianshafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand af een deel hans creditorer meget hart skal blive forfuldt, hvilke nu strax at betale hannem umueligt skal falde formedelst dend store skade, hand oc hans broder i forbigangne besværlige krigs tider haver liid i sær ved deris skibe oc gods, som af de krigende partiers commiss farer skal være opbragt, hvorfore de ei endnu nogen erstatning skal have bekommet, da have vi effter bemelte Niels Müllers herom etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at hand for alle hans creditorers krav oc tiltale, nemlig for de jndlændiskes paa tre aars tiid oc for de udlendiskes paa sex aars tiid fra dette voris brevs dato at regne, maa være fri oc forskaanet, paa det hand sig imidlertiid desto bedre kand recolligere oc søge dennem at contentere. Dog skal dette voris allernaadigste brev ei befri ham for at betale hvis vexeler, hand etc., icke heller præjudicere de panthavende eller hindre, at de eller andre vedkommende deris renter etc. Thi forbyde vi alle oc een hver, særdeelis rettens betiente oc ellers etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 14 octobris anno 1699.

Sæl. Reg. XLI. 48-49.

VII s.574

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 08:39:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top