eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.868

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 572-573
Nummer: 868


<-Forrige . Indhold . Næste->

868.

26 Sept. 1699.

Om Afstaaelse af en Lavsret i Bartskærlavet.

Georg Bohlert.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom voris elskelig kiere hr. fader sal. oc etc. haver dend 13 septembris 1697 allernaadigst bevilget oc anordnet, at Anne Maria afgangne Thomas Etons maatte oc skulle nyde dend mester laugs rettighed, som høystbemelte voris elskelig kiere hr. fader for nogle aar siden haver kiøbt udi bartsker amptet i voris etc. Kiøbenhafn, med effterskrevne vilkor, at enten hun indlod sig i ægteskab med een person, som bartsker konsten

VII s.572

havde lært, eller oc samme laugs rettighed til een anden af samme profession overdrog, dend samme person da, naar hand af facultate medica oc nogle af de ældste mestere i bartsker lauget her i Kiøbenhafn der til dygtig var bleven befunden, skulle tilforpligtet være, ligesom hendes mand Thomas Eton ved dend kongel. jagtstat at opvarte, naar hans tienniste der behøvis kunde oc hand begiert blev, oc det foruden nogen videre belønning derfor at nyde, oc i det øvrige schulle hand bemelte bartsker laugs articler allerunderdanigst effterleve. Oc saasom Georg Bohlert, som udi dend chirurgiske profession af facultate medica for dygtig skal være befunden, nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage oc med fornefnte Anne Marie afg. Thomas Etons haand forklare, at hun samme hendis bartsker laugs rettighed til hannem paa voris allernaadigste behag haver afstanden oc overdragen, da ville vi etc., saa at bemelte Georg Bohlert oc hans hustrue effter hannem maa oc skal nyde samme bartsker laugs rettighed med lige vilkor, som bemelte afg. Thomas Eton oc hans hustrue effter ham nydt oc haft haver, oc i sær med dend forbehold, voris jagt stat foruden nogen videre belønning at opvarte oc betienne, som for er meldt. Forbydendis etc. Hafniæ dend 26 septembris anno 1699.

Sæl. Reg. XLI. 24-25.

VII s.573

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 08:31:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top