eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.867

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 572
Nummer: 867


<-Forrige . Indhold . Næste->

867.

26 Sept. 1699.

Det mindste Antal af Kreditorer er forpligtet til at rette sig efter den Overenskomst, som den største Del har sluttet med Debitor.

Adam Berner udi Kiøbenhafn.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom voris elskelig kiere hr. fader sal. oc etc. haver dend 17 januarij sidst forleden allernaadigst givet Adam Berner, jndvaaner i voris etc. Kiøbenhafn, fri leide paa et aars tiid for alle hans creditorers anstrengelse oc hand nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at hand imidlertiid med dend største deel af hans creditorer skal have accorderet, saa at de for deris fordringer skal ville lade sig nøye med 25 procentum, allerunderdanigst derfor begierende, at de færste hans creditorer, hvis krav sig ei dend tredie part af dend gandske gield skal kunde beløbe, maatte blive tilholden, sig effter de fleeste at føye, da have vi effter slig beskaffenhed samt høytbemelte voris elskelig kiere hr. faders dend 17 may 1690 allernaadigst udgangne forordnings anledning allernaadigst for got anseet at bevilge oc anordne, saa oc etc., at fornefnte Adam Berners creditorer, som sig endnu icke til nogen afslag af deris fordringer hos hannem skal have villet beqvemme, skal hermed tiholden oc forpligtet være, at lade sig nøye med betaling for deris fordringer proportionaliter effter det afslag, som de andre forhen anmelte oc fleeste creditorer skrifftlig skal have indgaaet oc samtykt, oc deris betaling paa samme maade som de at antage foruden nogen videre prætension til hannem eller hans arvinger i saa maader at have. Forbydendis etc. Hafniæ dend 26 septembris anno 1699.

Sæl. Reg. XLI. 22-23.

VII s.572

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 08:26:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top