eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.861

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 568-569
Nummer: 861


<-Forrige . Indhold . Næste->

861.

30 Juni 1699.

To Fallenter faar endnu et Aars Lejde.

Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart i Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vi dend 16 aprilis udi næst afvigte aar allernaadigst haver forundt oc givet Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart af voris etc. Kiøbenhafn paa et aars tiid fra ovenskrevne tiid at regne, fri oc sicker leide i vore riger oc lande for alle deris ind- oc udlendiske creditorers anstrengelse oc molest, paa det de imidlertiid desto bedre kunde bringe deris dont

VII s.568

rigtighed oc søge leilighed at træffe een venlig foreening med een hver, som noget hos dennem retmeszigen kunde have at fordre, oc bemelte Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis de imidlertiid skal have fornøyet oc tilfreds stillet de fleeste af deris creditorer, men een deel skal tilbage staa, hvisz betaling de icke skal have kundet opbringe, fordi tiden skal have været for kort til at inddrive deris tilstaaende gield oc afsette deris vare, allerunderdanigst derfor begierende, vi dennem dertil nogen tids frist endnu allernaadigst ville forunde, da have vi allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at bemelte Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart maa endnu paa et aarsz tjd nyde oc have fri oc sicker leide i vore riger oc lande for deris endnu havende ind- oc udlendiske creditorers tiltale oc forfølgning samt rettens tvang i alle maade, paa det de ved deris nærværelse desto bedre kand søge at bringe midler til veye, hvorved de dennem, saasom de best kand foreenis, kunde tilfreds stille. Hvoreffter rettens betiente oc andre vedkommende sig etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 30 junij anno 1699.

Sæl. Reg. XL. 371-72.

VII s.569

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 12 08:00:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top