eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.857

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 565-566
Nummer: 857


<-Forrige . Indhold . Næste->

857.

19 Juni 1699.

Om Betaling for de Huse, der skulle nedrives til Voldgadens Regulering.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom formedelst dend gades indrettelse langs volden imellem Nørre gade oc St. Peders stræde i voris etc. Kiøbenhafn nogle af jndvaanerne i samme district mister gandske deris huuse oc pladzer oc andre een deel deraf, saa behøvis u-omgiengelig til saadanne huses oc pladzers afbetaling, at 1 1/2 rdr. pro centum effter grundtaxten af stadens huuse oc gaarde bliver given oc betalt. Thi er voris etc., at j til dend ende eder strax grundtaxten over staden saavelsom Christianshafn foretager oc deraf først uddrager voris egne oc Hendis Majts. voris elskelig kiere gemahl dronningens gaardes oc huuses taxter, saa oc de gaardes, huuses oc andre publique steders, som enten effter voris sær allernaadigste tilladelse oc privilegier eller oc formedelst ny bygninger effter voris allernaadigste udgangne forordninger bør fri at være, oc naar det er skeet, da een

VII s.565

ligning effter fornefnte 1 1/2 rdlr. pro cento til betaling at giøre paa de øvrige gaardes oc huuses qvantum effter bemelte grundtaxt, hvoreffter i dend anordning haver at giøre, at pengene ved rodmesterne vorder indfordret oc til kemneren leveret, som j siden haver at beordre, dem effter os elskelig hr. Matthias Moth etc., Oluf Rømer etc., Anders Jacobsen etc. oc Sigfred Friis Dverg etc. deris anviisning imod behørig qvitteringer at erlegge oc betale til dem, som huuse oc pladzer formedelst forskrevne gades indrettelse mister, hvoreffter fornefnte kemner for hvis, hand i saa maader annammer oc igien udgiver, tilbørlig regnskab paa behørige steder haver at aflegge. Oc haver j udi det øvrige derhen at see, at forskrevne ligning strax oc uden ophold bliver giort oc pengene dereffter inden førstkommende mickelsdag i det seeniste ind casseret. Dermed etc. Friderichsborg dend 19 junij anno 1699.

Sæl. Tegn. LI. 308-09.

VII s.566

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 20:45:05 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top