eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.853

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 563
Nummer: 853


<-Forrige . Indhold . Næste->

853.

26 Maj 1699.

Om Fortsættelse af Sæbesyderiet paa Christianshavn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Peder Hanszen Qvist, forige jndvaaner i Christianshafn, haver for sin død, da hand med stor legoms svaghed schal været belagt, for os allerunderdanigst ladet andrage, hvorleedis hand, paa det hans kostbare sæbeverk oc olie mølle effter hans dødelige afgang til hans mange smaa moderløse børns beste kunde holdis ved lige oc næringen ej skulle gaa fra huuset, dennem til ubodelig skade, skal have formaaet hans afgangne hustruis søster søn Johan Behrman, af hvilken hand skal have haft mange gode prøver om hans troskab oc oprigtighed, til at paatage sig effter hans død som fuldmegtig paa hans børns vegne samme hans verker, som hand skal have god videnskab om, at fortsette oc forvalte, dog med de vilkor, at hand børnenis formyndere derfor god reede oc rigtighed skal giøre, allerunderdanigst begierende, at vi denne hans sidste oc endelige villie med det tilleg, at bemelte Johan Behrman maatte for forsickring for denne hans forvaltning at stille være fri oc forskaanet, allernaadigst ville stadfæste, da ville vi saadan fornefnte Peder Hanszen Qvistis sidste villie etc., saa lenge forbemelte Johan Behrman sig i samme tienniste oc forvaltning tilbørligen oc forsvarligen forholder oc derfor god rigtighed oc regnskab for de umyndige børns formyndere aflegger. Forbydendis etc. Friderichsborg dend 26 may anno 1699.

Sæl. Reg. XL. 342-43.

VII s.563

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 20:29:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top