eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.845

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 559
Nummer: 845


<-Forrige . Indhold . Næste->

845.

29 April 1699.

En Bartskær skal undersøge hvori en Sygelighed hos Bønderne i Amtet bestaar.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom os elskelig Knud Juel etc. for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis i blant een deel af voris bønder j bemelte Kiøbenhafns amt skal være opkommen en meget heslig svaghed, saa at, om der ei i tide tenkis paa tienlige middeler, hvorved dend kunde fordrivis, skulle samme svaghed foraarsage mange af bøndernis undergang, da er voris etc., at j strax oldermanden for bartsker lauget her i staden for eder lader kalde oc hannem tilholder, at hand for eder udnæfner een af de kyndigste oc best forfaren mestere her i bartsker lauget, hvilken j haver at beordre, at hand sig strax hos amts forvalteren Jockum Friderich Rohde skal angive oc effter hans anviisning udreise til de bønder her i amtet, som med saadan svaghed kand være beladt, oc sig med flid hos dennem erkyndige, hvad det egentlig for een svaghed maa være, oc hvorleedis de til deris helbred best oc lettist skulle kunde hielpis, oc at hand os om des beskaffenhed hans allerunderdanigste underretning oc betenkende til videre voris allernaadigste gotfindende med allerforderligste tilstiller. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 29 aprilis anno 1699.

Sæl. Tegn. LI. 278.

VII s.559

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 19:50:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top