eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.843

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 558-559
Nummer: 843


<-Forrige . Indhold . Næste->

843.

29 April 1699.

Undersøgelse om katholske Præsters Propaganda.

Politiemester Claus Rask.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorleedis de catholiske præster eller jesviter skal indsnige sig her oc der iblandt meenighederne oc døbe fattige folkes, besynderlig soldateskens børn saavelsom forrette andre præstelige bestillinger, oc det under det skin, at de giøre det af een christen kierlighed oc begierer slet intet der for, saa at der j særdeelished skal være een jesvit, som dend afreiste Polske gesant sig her i staden skal have effterladt, hvilken meget skal omløbe iblandt jndbyggerne oc søge at forføre een oc anden til hans religion, oc at dend Franske ambassadeurs præst skal locke fattige folch oc børn til deris meenighed med gaver oc almisze, ja bortsende adskillige børn herfra under foregivende, at der skulle være en Lutherske kirke til Rom, hvor unge børn paa beste maader for intet opfødis oc oplæris, desligeste, at der paa adskillige stæder skal udspredis catholiske cathecismer, oc at adskillige baade af byens jndbyggere samt lacqueyer oc tienere skal indgaa i dend Franske mesze oc meenigheder, andre, som det seer oc hører, til stor forargelse, hvilket altsammen, som det er stridende imod voris allernaadigste udgifne lov, saa er voris etc., at du dig derom med ald flid strax erkyndiger, oc paa det mand dis bedre kunde komme effter, hvor mange børn nu paa halfandet aars tiid her i staden er bleven døbt, i hvad kirke oc af hvem, da haver du strax at beordre rodmesterne, at de een hver i sin district her i staden uden ophold omgaar i huusene oc flittig udkundskaber sligt af forældrene, som alvorligen skal være tilholden at svare dertil saa-

VII s.558

velsom at udsige, hvor deris børn var bleven hensendte, tagende for alting i god agt, at hvad, som dig her i om dend Franske ambassadeurs præst er bleven befalet, i ald stilhed oc med god betenksomhed forrettes. Oc haver du os om disze foregaaende poster din allerunderdanigste underretning til videre voris allernaadigste gotfindende med allernaadigste at tilstille. Dermed etc. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ dend 29 aprilis anno 1699.

Sæl. Tegn. LI. 276-77.

VII s.559

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 19:42:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top