eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.842

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 557-558
Nummer: 842


<-Forrige . Indhold . Næste->

842.

25 April 1699.

En Fallent faar et Aars Lejde for sine Kreditorers Tiltale.

Hans Hylling i Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Hans Hylling, borger her i voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand formedelst hans erlidte store skade til søes oc udi andre maader skal være kommen i saa slet tilstand, at hand af frygt for sine creditorers anstrengelse sig her fra staden skal have

VII s.557

mot begive, oc i hvor vel dend største deel af hans creditorer skal taget imod deris andeel af, hvis hans effterlatte huusz oc boe kunde udbringe, oc derimod afstaaet deris fordringer, saa skal dog de øvrige creditorer, hvis fordringer ringere skal beløbe, ei med saadan andeel ville være fornøjet, da have vi effter hans herom etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at hand maa nyde fri oc sicker leide hid til staden oc her paa et aars tiid af alle hans ind- oc udlændiske creditorer fri oc u-rørt paa hans person forblive, paa det hand ved sin nærværelse desto bedre kunde søge med dennem til endelig foreening at komme. Hvoreffter rettens betiente oc etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 25 aprilis anno 1699.

Sæl. Reg. XL. 332-33.

VII s.558

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 19:39:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top