eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.84

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 60
Nummer: 84


<-Forrige . Indhold . Næste->

84.

1 Dec. 1683.

Søren Mathisen maa efterfølge sin Fader som Klokker ved Trinitatis Kirke.

Søren Mathiesen.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom os elschelige rector oc professores udj universitetet her j voris etc. hafver effter Mathias Sørensen, klocher til Trefoldigheds kirche her sammestedz, hans anmoding samtygt hans søn Søren Mathiesen paa visse vilchor at maa betiene oc komme fornefnte hans fader til hielp udj samme klocher bestilling, naar hand enten formedelst tiltrædende alderdom oc svaghed eller anden lovlig forfald dend ey self kunde opvarte oc effter hans død hannem j bestillingen fuldkommen at succedere, da hafve vj effter allerunderdanigste ansøgning oc begiering bemelte Søren Mathiesen j forschrefne klochers bestilling paa forberørte maade allernaadigst confirmeret oc stadfest, saa oc hermed etc. Saa oc dersom hand fremdeelis udj lif oc lefnet sig tilbørligen schicher oc forholder, oc hand sin fader ofverlefver, eller bestillingen j andre maader lovligen ledig vorder, maa hand dend fuldkommen tiltræde oc betiene oc derfor nyde lige saadan aarlig løn oc anden indkomst, som bemelte hans fader for hannem nydt oc hafft hafver. Forbydendis etc. Hafniæ d. 1 decembris 1683.

Sæl. Reg. XXXIII. 352-53.

VII s.60

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 7 08:16:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top