eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.837

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 555-556
Nummer: 837


<-Forrige . Indhold . Næste->

837.

31 Marts 1699.

To Fallenter faa et Aars Lejde for deres Kreditorer.

Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart i Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vi dend 16 aprilis udi nest afvigte aar allernaadigst haver forundt oc givet Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart her af voris etc. Kiøbenhafn paa et aars tiid fra ovenskrevne tiid at regne fri oc sicker leide i vore riger oc lande for alle deris ind oc udlendiske creditorers anstrengelse oc molest, paa det de imidlertiid desto bedre kunde bringe deris dont i rigtighed oc søge leilighed at treffe een venlig foreening med een hver, som noget hos dennem retmeszigen kunde have at fordre, oc bemelte Albert van Bevern oc Hans Georg Gebhart nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis de imidlertiid skal have fornøyet oc tilfreds stillet de fleeste af deris creditorer, men eendeel skal tilbage staa, hvis betaling de icke skal have kundet opbringe, fordi tiden skal have været for kort til at inddrive deris tilstaaende gield oc afsette deris vahre, allerunderdanigst derfor begierende, vi dennem dertil nogen tids frist endnu allernaadigst ville forunde, da have vi allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at naar forskrevne tids leide frihed for bemelte Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart er forløben, maa de endnu paa et aars tiid nyde oc have fri oc sicker leide i vore riger oc lande, oc imidlertiid for de øvrige deris ind- oc udlendiske creditorer fri og u-rørt paa deris personer forblive, paa det de ved deris nærværelse desto bedre kand søge at bringe midler til veye, hvorved de dennem saasom de best kand foreenis, kunde tilfreds stille. Hvoreffter rettens betiente oc andre vedkommende forbemelte Albert von Bevern oc Hans Georg Gebhart i fornefnte tid ei med nogen arrest at belegge eller i andre

VII s.555

maader etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 31 martij anno 1699.

Sæl. Reg. XL. 297-98.

VII s.556

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 18:40:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top