eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.836

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 554-555
Nummer: 836


<-Forrige . Indhold . Næste->

836.

25 Marts 1699.

En Fallent faar 3 Aars Frihed for sine Kreditorers Krav.

Wilhelm Christian Eskenborner.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vi dend 26 novembris aar 1689 allernaadigst haver bevilget, at Vilhelm Christian Eskenborner, jndvaaner her i voris etc. Kiøbenhafn, maatte paa fem aars tid være fri for hans creditorers krav oc tiltale, oc hand nu for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at hand imidlertid 7000 rdr. til sine creditorer skal have betalt oc dennem endnu 1400 rdr. skal skyldig blive, som hand formedelst dend store skade, hand ved hans debitorers mislige betaling skal have liid, icke nu saa rigtig oc saa,

VII s.554

hastig, som hand gierne ville, skal kunde aflegge, da have vi effter hans herom etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at hand paa tre aars tid fra dette voris brevs dato at regne for de af hans creditorer, som forskrevne fiorten hundrede rixdaler hos hannem haver at fordre, deris krav oc tiltale aldeelis maa være fri oc forskaanet, paa det hand imidlertiid etc. Dog skal dette voris allernaadigste brev ei befri hannem for at betale hvis vexeler, hand etc., ei heller præjudicere de panthavende eller forhindre etc. Thi forbyde vi alle oc een hver, særdeelis rettens betiente etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 25 martij anno 1699.

Sæl. Reg. XL. 296-97.

VII s.555

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 18:37:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top