eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.826

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 548-549
Nummer: 826


<-Forrige . Indhold . Næste->

826.

7 Feb. 1699.

Om Tilvejebringelse af forøgede Indtægter til Børnehuset og Pesthuset.

Magistraten i Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom vi allernaadigst maa fornemme, hvorleedis de midler oc indkomster, som ere lagt til de fattigis underholding udi Børnehuuset i Christianshafn oc Pesthuuset uden Vesterport, icke nær skal kunde forslaa til at underholde dend store mengde fattige, som nu deri findis oc daglig formedelst dend dyre brødkorns tjd meere oc meere skal tiltage, oc om endskiønt os elschelig directeurer for bemelte fattiges huuse saavist hafde formodet, at jndvaanerne her udi voris etc. Kiøbenhafn een hver effter sin vilkor oc evne skulle have kommen dem til hielp med nogen tilstreckelig almisze, saa skal dog de godvillige collecter udi nest forleden aar 1698 lidet eller intet have hiulpen til at stoppe de store udgiffter med, som daglig schal udfordris til bemelte fattigis underholding, hvor af dend største deel skal være elendige oc til arbeid u-beqvemme, da, som det icke skal være mueligt, de fattige paa saadan maade lengere skal kunde ved blive, uden at der skal gribis

VII s.548

til capitalerne, oc vi ei heller skal kunde naa voris allernaadigste intention med at faa alle betlerne afskaffede af gaderne, med mindre bemelte huses indkomster kunde vorde forbedrede udi proportion til dend store mengde fattige, som sig der daglig skal forøge, saa er voris etc., at j strax tilsammen træder oc med hver andre flittig overvejer, hvorleedis der kand udfindis et qvantum paa fire tusinde rixdalers aarlige visze indkomster til bemelte fattiges underholding af alle jndvaanerne her udi staden oc Christianshafn, de alleene undtagen, som udi hosføyede specification findis indførte, hvilke forhen skal have indskreven sig for noget vist aarlig til de fattige at ville give, oc os derom eders allerunderdanigste betenkende oc forslag til voris videre allernaadigste resolution med allerforderligste tilstiller. Dermed etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 7 februarij anno 1699.

Sæl. Tegn. LI. 227-28.

VII s.549

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 12:33:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top