eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.82

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 59
Nummer: 82


<-Forrige . Indhold . Næste->

82.

20 Nov. 1683.

Indrettelse af et Hestemarked paa Kongens Nytorv.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom vj allernaadigst for nødvendigt oc tienligt eragte baade for fremmede, som her til voris etc. ankommer oc gode heste til deris eqvipage behøfver, saa oc for dem, som boer paa landet oc sig paa stutterj at tillegge ville beflitte, at it hestemarchet her j staden paa visse tjder oc paa it vist sted blifver indrettet oc holdet, da ville vj allernaadigst hafve paabudet oc anordnet, saasom vj oc etc., at paa Kongetorfvet hersammestedz uden omkring det derpaa staaende træverch maa oc schal hereffter hver fiortende dag aaret igiennem, nemlig hver anden onsdag, naar paa dend dag ingen hellig dag indfalder, eller naar sligt hendis, da dagen tilforn oc det fra dend neste onsdag at regne, effter at denne voris allernaadigste forordning herpaa Kiøbenhafns raadstue lovligen er blefven læst oc forkyndet, holdis it frj hestemarket, hvor alle oc een hver, være sig inden eller uden provincien, maa fal holde hvis heste oc hopper, de kunde hafve at selge oc afhænde, oc igien kiøbe oc tilforhandle sig, hvis de deraf kunde behøfve. Dog at alting dermed lovligen tilgaar. Hvoreffter alle etc. Oc byde vj hermed oc befale voris stifftbefalingsmænd, amptmænd, præsidenter, borgemestere oc raad sampt byefogder oc alle andre vedkommende betiente, som denne voris forordning under voris cancellie seigl tilschichet vorder, at de dend paa behørige steder til allis effterretning strax lader læse oc forkynde. Gifvet etc. Hafniæ d. 20 novembris 1683.

Sæl. Reg. XXXIII. 340-41.

VII s.59

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 7 08:10:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top