eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.818

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 540-541
Nummer: 818


<-Forrige . Indhold . Næste->

818.

17 Jan. 1699.

Der gives en Fallent et Aars Lejde.

Adam Berner af Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Adam Berner, jndvaaner i voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand af frygt for sine creditorers anstrengelse skal være bleven foraarsaget, sig her fra staden at begive, da, som rettens midler her paa stædet skal effter voris allernaadigst udgivne lov oc forordning have antaget sig hans boe til hans creditorers betaling, have vi effter hans herom etc. allernaadigst forundt oc givet, saa oc etc. bemelte Adam Berner for sin person fri oc sicker leide paa et aars tiid fra dette vort brevs dato at regne udi vore riger oc lande for alle hans

VII s.540

creditorers anstrengelse oc molest, paa det hand imidlertiid desto bedre kunde søge at giøre rettens midler fornøden oplyszning om hans tilstaaende oc bortskyldige gield, saasom hans hustrue icke skal vide nogen reede derfor at giøre. Hvoreffter rettens betiente oc andre vedkommende etc. oc hannem imidlertiid ei med nogen arrest at belegge eller i andre maader etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 17 januarij anno 1699.

Sæl. Reg. XL. 236-37.

VII s.541

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 11:36:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top