eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.815

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 539-540
Nummer: 815


<-Forrige . Indhold . Næste->

815.

13 Dec. 1698.

De Brandlidte i Ny Hollænderby forskaanes i 3 Aar for deres Kreditorers Tiltale.

Tiis Petersen med fleere af jndbyggerne paa Nye Amager.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Tiis Petersen, Christian Mogensen, Jacob Janszen, Clas Sibrantsen, Matthias Frantz, Peter Petersen, Jan Cornelisen, jndvaanere udi dend Nye Hollænder bye uden for Kiøbenhafns Vesterport, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis de formedelst dend store skade, som de skal have tagen ved seenist dennem overgangen u-lyckelig jldebrand, skal være kommen saaleedis til agters, at de nu icke saa hastig oc saa rigtig, som de gierne vilde, deris creditorer skal kunde fornøye oc tilfreds stille, da have vi effter deris herom etc. allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at de paa tre aars tjd fra dette vort brefs dato at regne maa være fri oc forskaanet for alle deris creditorers krav oc tiltale, paa det de imidlertiid desto bedre kunde søge dennem at contentere oc tilfreds stille. Dog skal dette voris allernaadigste brev icke befri dennem for at betale hvis vexeler, de til een eller anden kunde have udgiven, ei heller præjudicere de panthavende eller forhindre, at de eller andre vedkommende deris renter, af hvis forrentes bør, jo hereffter maa oppebære, som de oc skal være pligtige dennem at betale. Thi forbyde vi alle oc een hver, særdeelis rettens betiente oc ellers samtlige vedkommende dennem herimod, efftersom forskrevet

VII s.539

staar etc., under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 13 decembris anno 1698.

Sæl. Reg. XL. 221-22.

VII s.540

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 11:26:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top