eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.812

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 538
Nummer: 812


<-Forrige . Indhold . Næste->

812.

12 Nov. 1698.

Privilegium paa at forfærdige og sælge kostbare Møbler og Galanterivarer.

Caspar Bauman i Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom Caspar Bauman, voris hof blichmager oc jndvaaner her i voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand tilsinds er at lade forferdige allehaande rare meubler Oc galanterier, saasom alle slags speile oc speil-ramer, skilderi-rammer, geridons, borde, stole, lysze croner, armer oc plader, sengestæder, løibenke, skrivertøig, contorer, tabelletter, krogsteene, spilleborde, skenke contorer, backer at sette alle haande galanterier paa, smaa smycke skrine oc andre større skrine samt andet deslige arbeide, som kand begieris oc paafindis, af træ, kaaber, meszing, zink, tin oc blye, guld eller sølf bruneret, lige saa gode oc for dend samme priis, som de fra fremmede stæder kand forskrivis, da have vi effter bemelte Caspar Baumans herom allerunderdanigst giorde ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at hand forskrevne meubler oc galanterier, guld eller sølf bruneret, maa lade forfærdige oc dennem i een boed enten paa Amager torv eller paa Børsen, hvor beleiligst kand være, lade opsette, falholde oc selge til alle oc een hver, som med hannem kiøbe vil, for saa billig priis, som de fra fremmede stæder kand forskrivis, oc med saadan vilkor, at hand derved ei skal giøre bildthuggerne, snedickerne, cabinetmagerne oc stolemagerne nogen indpas, men alt hvis bildthugger oc snediker arbeide, som hand til ovenskrevne meubler oc galanterier behøver, skal hand effter hans egen allerunderdanigste erbydelse hos mesterne j lauget bestille oc lade forfærdige. Forbydendes alle oc een hver forbemelte Caspar Baumand udi forberørte meublers oc galanteriers forfærdigelse, efftersom forskrevet staar, nogen hinder, indpas eller forfang at giøre, under vor hyldist oc naade. Givet etc. Hafniæ dend 12 novembris anno 1698.

Sæl. Reg. XL. 201-03.

VII s.538

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 11 11:17:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top