eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.810

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 536-537
Nummer: 810


<-Forrige . Indhold . Næste->

810.

4 Nov. 1698.

Privilegium for Skydebanen mellem Rosenborg og Østerport.

Povel Eggerts.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom voris justitz raad os elskelig Povel Eggers for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorleedis hand skal være bleven tilforaarsaget Johan Statz Badens gaard oc have, beliggende her i voris etc. Kiøbenhafn ungefer imellem Rosenborg oc Øster port, som hand til pant skal have hafft, ved offentlig auction udi betaling at annamme oc dog derved icke sin fulde betaling skal have naaet, da, som vi dend 15 may anno 1688 allernaadigst haver givet fornefnte Johan Stats Baden paa bemelte gaard oc haveplads sær frihed, nemlig at hand derudi een færdig skydebane

VII s.536

med adskillige lysthuuse til een hvers forlystelse effter stands vilkor maatte lade indrette oc dem, som der ville søge, med fornøden tractement af mad, øll oc viin accommodere oc samme næring uden borgerlig paaleg oc besværing udi hans oc hans hustruis livs tid nyde oc bruge, disligeste at hand oc hans hustrue maatte imidlertiid for grund- oc andre paabydende skatter samt indqvartering af meerbemelte havepladz være fri oc forskaanet, have vi nu effter bemelte voris justitz raads allerunderdanigste ansøgning oc i allernaadigst henseende til samme store pladtzis indhegning med planckeverk ved lige at holde af sær kongl. naade allernaadigst bevilget oc forundt, saa oc etc., hannem paa forskrevne gaard oc have forberørte frihed, saaleedis at dend hereffter samme gaard oc have, i hvo dend oc eiendis vorder, altiid skal følge. Forbydendis etc. Hafniæ dend 4 novembris anno 1698.

Sæl. Reg. XL. 190-91.

VII s.537

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 10 19:47:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top