eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.795

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 524-525
Nummer: 795


<-Forrige . Indhold . Næste->

795.

22 Feb. 1698.

Et Gavebrev til Kirkebetjentene paa Christianshavn.

C. 5. etc. confirmation paa effterskrevne gavebrev lydendis ord effter andet som følger: Gud dend allerhøjeste til ære samt Gud-

VII s.524

elskende christne til een daglig gudfrygtigheds øvelse haver et Guds barn af een velmeent andagt givet oc foræret til Vor Frelseris kirke j Christianshafn tolf hundrede rixdaler udi danske croner, som skal udsettis for aarlig rente paa visze steder imod god oc nøyagtig forsichring under velædle magistratens her i Kiøbenhafn deris gode oc velvillige tilsiun. Af hvilken aarlig rente skolemesteren, som nu er paa Christianshafn eller hereffter kommendes vorder, skal niude tredive slettedaler, hvorimod hand skal vere tilforpligtet at holde sang oc bøn udi kirken alle søgnedagene om aaret om morgenen klocken syv oc om efftermiddagen klocken tre aldeelis paa dend maade, som det udi Vor Frue kirke hidindtil oc endnu dagligen er brugeligt. Oc skal samme tienniste forrettis af hannem med sex skolebørn i det allerringeste, hvilke fattige skolebørn skal nyde aarlig af renten hver fem slettedaler. Saa skal oc klockeren paa Christianshafn til bemelte Vor Frelseris kirke nyde for sin u-mage ved samme tienniste tie slettedaler; oc graveren, som skal ringe med dend mindste klocke til bøns om morgenen oc om efftermiddagen, femten slettedaler. Jligemaade tilleggis klockeren for lyss om vinteren fem slettedaler. Oc i fald renterne fra procento skulle blive forandret enten høyere eller mindre, da rettes det for een hver dereffter proportionaliter. Oc formodis tienstlig, at velædle magistraten her i Kiøbenhafn af dend kierlighed, de haver til bemelte nye opbygte Vor Frelseris kirke, med samme capitals udsettelse oc renters uddeelelse haver effter deris udgivne revers ubesverget saadan tilsiun oc omsorg, som de for Gud med een god samvittighed kand forsvare. Datum Kiøbenhafn dend 18 februarij anno 1698. Effter begiering saaleedis forfattet af mig underskrevne P. Vinding.

Da ville vi etc. Forbydendis etc. Hafniæ dend 22 februarij anno 1698.

Sæl. Reg. XL. 35-36.

VII s.525

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 10 18:31:02 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top