eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.793

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 523-524
Nummer: 793


<-Forrige . Indhold . Næste->

793.

22 Jan. 1698.

Tilladelse for Studenter til at prædike i Vartov, Børne- og Pesthuset.

Dr. Henrich Borneman.

C. 5. Vor gunst tilforn. Vide maa du, at om endskiønt vi ved voris af dato dend 23 novembris sidst forleden allernaadigst udgangne forordning iblandt andet haver befalet, at ingen her i rigerne udi kiøbstederne maa lade sig bruge paa prædickestolen, uden hand

VII s.523

til forn har erlanget attestatum theologicum her paa universitetet om hans lærdom om theologia, saa have vi dog nu effter mag. Johan Brunsman, præst til Vartov hospital, oc hr. Lauritz Gram, præst til Børnehuuset oc Pesthuuset, deris herom etc. oc i allernaadigst henseende til, at der icke er fleere præster ved forskrevne stæder end de tvende, allernaadigst bevilget oc dispenseret fra ovenskrevne voris forordning saaviit, at samme tvende præster maa, saa offte de haver lovlig forfald, bruge til at prædicke for sig i bemelte fattigis huuse uattesterede personer, som i bemelte voris forordning allernaadigst er tilladt til fro prædickerne i kiøbstæderne eller andre prædickener paa landet sig i prædicken at øve. Dereffter du dig allerunderdanigst haver at rette oc bemelte tvende præster det strax tilkiende give. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ dend 22 januarij anno 1698.

Sæl. Tegn. LI. 14-15.

VII s.524

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 10 18:14:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top