eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.791

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 522-523
Nummer: 791


<-Forrige . Indhold . Næste->

791.

15 Jan. 1698.

Om Mølleres Overtrædelse af Konsumtionsforordningen.

Magistraten i Kjøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom voris cammer raad, os elskelig Hans Jacob Søbøtker, for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at om endskiønt møllerne her i staden mange gange baade skrifftlig oc mundtlig af hannem icke alleene skal være bleven advaret, at de icke uden paa de tider, consumtions betienterne ere tilstæde

VII s.522

paa møllerne, motte lade noget korn komme dertil eller derfra, men end oc i særdeelished forbudet det om natte tide at øve, icke dis mindre skal de dog offte være befunden derimod at have handlet, da er voris etc., at j strax lader alle møllerne her sammesteds for eder kalde oc dennem alvorligen forholder saadan deris grove forseelser oc den straf, de dermed effter voris allernaadigste consumptions forordning haver fortiendt, som de u-feilbar maa have sig at forvente, saafremt de i saa maader videre antreffes. Dermed etc. Befalendis eder Gud. Skrevet etc. Hafniæ dend 15 januarij 1698.

Sæl. Tegn. LI. 8.

VII s.523

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 10 18:04:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top